606 787 487

biuro@opony24h.pl

Witamy w sklepie opony24h.pl

Regulamin sklepu internetowego opony24h.pl§ 1

DANE PRZESIĘBIORCY

1.      Nazwa przedsiębiorcy: EVEREST Barbara Kochańska

2.      Siedziba przedsiębiorcy: Borówiec, ul. Nad Potokiem 20, 62-023 Gądki

3.      Miejsce prowadzenia działalności/adres do korespondencji: Borówiec, ul. Nad Potokiem 20, 62-023 Gądki

4.      Organ który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy: Burmistrz Gminy Kórnik

5.      Numer pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany: numer ewidencyjny 5161/2011

6.      NIP: 972-003-67-75, REGON: 411556452

 

§ 2

ISTOTNE WŁAŚCIWOŚCI ŚWIADCZENIA I JEGO PRZEDMIOT

1.      Przedsiębiorca prowadzi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprzedaż opon i felg oraz akcesoriów do nich dla określonych środków transportu przez internet – sklep internetowy pod adresem www.opony24h.pl (przedsiębiorca zawiera umowy na zasadach wskazanych w treści niniejszego regulaminu). Szczegółowy opis produktów (w tym ich parametry) znajduje się na stronie internetowej www.opony24h.pl w poszczególnych działach sklepu (najlepiej skorzystac z wyszukiwarek: tekstowej u góry z wizerunkiem lupy lub w niebieskich zakładkach "szukaj opon", "szukaj felg aluminiowych" oraz "szukaj felg stalowych". Wyszukiwarka "z lupą" działa na za zasadzie wpisania szukanej treści w szarą ramkę i naciśnięciu niebieskiego przycisku "Szukaj"

2.      Sprzedaż odbywa się w ramach umowy zawieranej bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość tj. elektroniczny formularz zamówienia, poczta elektroniczna lub telefon – Konsument składając zamówienie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie przez przedsiębiorcę w wyżej wskazanym zakresie jego poczty elektronicznej lub telefonu (akceptacja regulaminu następuje również przy złożeniu zamówienia).

3.      Umowa zawierana jest między Konsumentem (lub podmiotem nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, łącznie zwanymi dalej w treści regulaminu Konsumentem), zgodnie z danymi podanymi przy składaniu zamówienia oraz przedsiębiorcą, zgodnie z danymi identyfikacyjnymi przedsiębiorcy zawartymi w niniejszym regulaminie.

4.      Umowy zawierane przez przedsiębiorcę dotyczą sprzedaży jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

CENY PRODUKTÓW

Umieszczone na stronie internetowej www.opony24h.pl ceny produktów są cenami obejmującymi wszystkie ich składniki (cena brutto), w tym w szczególności cła oraz podatki
i dotyczą jednej sztuki produktu (w tym opony, felgi, akcesorium) oraz podane są w złotych polskich (cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach).

 

§ 4

ZASADY ZAPŁATY CENY

1.      Cena za zamawiane produkty uiszczana jest przez Konsumenta za pobraniem u kuriera (przewoźnika) w momencie dostawy (odbioru przez Konsumenta produktu lub produktów) lub przelewem na konto bankowe lub płatnością mieszaną (część za pobraniem, część przelewem).

2.      W przypadku płatności przelewem lub płatnością mieszaną odbiór towaru może nastąpić najwcześniej po zaksięgowaniu na naszym koncie wszystkich należnych przelewów za towar.

3.      W uzasadnionych przypadkach, dotyczących niektórych produktów sprowadzanych na specjalne życzenie Konsumenta, z racji na ich nietypowość i trudność w występowaniu - cena może ulec zmianie w porównaniu do cen na stronie www.opony24h.pl, o czym Konsument zostanie poinformowany i będzie miał możliwość akceptacji bądź odmowy akceptacji ceny – w przypadku akceptacji ceny, niezależnie od wartości zamówienia przedsiębiorca może zażądać uiszczenia przez Konsumenta zaliczki w wysokości odpowiadającej co najmniej 30% wartości zamówienia. Zaliczka uiszczana jest po potwierdzeniu złożenia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i wysyłka produktów nastąpi dopiero po uznaniu rachunku bankowego przedsiębiorcy całą kwotą zaliczki.

 

§ 5

JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE

1.      Konsument składa przedsiębiorcy propozycję zawarcia umowy określając produkty, których opis (parametry) wraz z ceną znajdują się na stronie internetowej www.opony24h.pl w odpowiednich działach strony (zakładkach) (zdjęcia produktów zamieszczane na stronie internetowej mają charakter poglądowy i mogą wystąpić różnice w stosunku do poszczególnych produktów, w tym w szczególności w odniesieniu do białych nadruków umieszczanych z boku opon).

2.      Konsument może zwrócić się do przedsiębiorcy z propozycją zawarcia umowy poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej www.opony24h.pl

 

UWAGA!

PRZY ZAMAWIANIU FELG KONIECZNE JEST

PODANIE SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH SAMOCHODU:

MARKA, MODEL, ROCZNIK I POJEMNOŚĆ (LUB MOC W KW)

 

§ 6

KOSZTY, TERMIN ORAZ SPOSÓB DOSTAWY

1.      Koszt dostawy w naszym sklepie = GRATIS*

*-wyjątek stanowi zamówienie 1 szt towaru. Wtedy do zamówienia zastaną doliczone koszty wysyłki w wysokości 9 zł brutto

 

2.      Termin dostawy: Jeśli zamówienie zostanie złożone w dzień roboczy (każdy dzień poza sobotami, niedzielami oraz świętami) najpóźniej do godziny 12:30 a produkt jest dostępny – znajduje się w magazynie przedsiębiorcy, przesyłka jest dostarczana w terminie do dwóch dni roboczych (jako pierwszy dzień roboczy liczony jest dzień następujący po przyjęciu przez przedsiębiorcę zamówienia do realizacji, przy czym dzień dostawy przypada w dni robocze). Ponadto każdorazowo nasz konsultant uzgadnia telefonicznie dogodny dla Państwa dzień dostawy (dzień roboczy) przy potwierdzaniu zamówienia.

Wyjątkiem od wskazanego wyżej terminu dostawy wynoszącego dwa dni robocze są okresy tzw. szczytu sezonu wiosennego oraz zimowego (miesiące marzec, kwiecień, maj oraz październik, listopad i grudzień każdego roku) – w tych okresach przedsiębiorca zastrzega możliwość wydłużenia wskazanego wyżej terminu dwóch dni roboczych. W takim przypadku termin dostawy jest ustalany indywidualnie i przeważnie wydłuża się o jeden do trzech dni roboczych.

3.      Sposób dostawy: produkty dostarcza wybrana przez przedsiębiorcę firma kurierska (świadcząca usługi przewozowe) w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 20:00, przy czym w dniu potwierdzania zamówienia nie możemy określić ani zagwarantować, o której godzinie zostanie dostarczona przesyłka (godziny te uzależnione są od podmiotów świadczących usługi przewozowe).

W sytuacji, gdy dostarczający przesyłkę kurier nie zastanie Konsumenta w miejscu dostawy, pozostawi informację o próbie jej doręczenia, w postaci awizo. Na awizo umieszczane są wszelkie informacje niezbędne do odbioru osobistego przesyłki (na koszt Konsumenta) w najbliższym oddziale firmy kurierskiej (adres, numer telefonu, numer listu przewozowego), gdzie paczka będzie gotowa do odbioru pierwszego dnia po awizowaniu. Jeśli Konsument nie odbierze przesyłki osobiście z siedziby firmy kurierskiej w pierwszym dniu po awizowaniu, drugiego dnia po awizowaniu paczki, kurier dokona próby ponownego jej doręczenia. W przypadku braku możliwości doręczenia przesyłki przy drugiej próbie przez kuriera i nie odebrania przesyłki przez Konsumenta w firmie kurierskiej, przesyłka jest zwracana do przedsiębiorcy.

 

§ 7

DOSTEPNOŚĆ PRODUKTÓW

1.      Ponieważ sklep internetowy posiada pełną, obszerną i aktualną ofertę producentów, wszystkie artykuły są udostępniane Państwu na naszej stronie internetowej www.opony24h.pl. Nie jest to równoznaczne z posiadaniem ich na stanie magazynowym. Produkty dostępne są oznaczone zielonym napisem "dostępny" na liście produktów a przycisk "dodaj do koszyka" przy nich jest aktywny co oznacza, ze możemy towar "dorzucić " do tzw. koszyka zakupów w sklepie internetowym. Towary niedostępne są oznaczone czerwonym napisem "Brak w magazynie" na liście produktów oraz na stronie konkretnego produktu a ich przycisk "dodaj do koszyka" jest nieaktywny. Oznacza to, że nie można zamówic produktu, który jest niedostępny. Oczywiście dokładamy wszelkich starań aby strona była jak najczęściej aktualizowana, minimum raz dziennie (w dni robocze). Zawsze jednak mogą się pojawić pomyłki dlatego gdyby takowe się wystąpiły najmocniej przepraszamy.

2.      Przedsiębiorca zrealizuje każde zamówienie pod warunkiem, ze dany produkt znajduje się w magazynach dostawcy, z którym przedsiębiorca ma zawartą umowę lub może zostać specjalnie na indywidualne życzenie Konsumenta sprowadzony.

 

§ 8

SPRAWDZENIE PRZESYLKI PRZEZ KONSUMENTA PRZY ODBIORZE

 

1.       Przed pokwitowaniem kurierowi odbioru towaru Konsument musi sprawdzić przesyłkę pod względem ilościowym (czy ilość towaru się zgadza z zamówieniem) oraz jakościowym (czy nie ma uszkodzeń na towarze (oponie/-nach) lub na opakowaniu (dotyczy felg), czy parametry towaru zgadzają się z zamówieniem (opony są bez opakowań natomiast parametry felg opisane na kartonie).

2.      W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń  zamówionych produktów lub opakowań produktów lub niezgodności ilościowej lub niezgodności towaru z zamówionym Przewoźnik (kurier) ma obowiązek na żądanie Konsumenta przystąpić podczas odbioru produktu lub produktów do ustalenia stanu przesyłki. W tym celu konieczne jest spisanie z Przewoźnikiem (kurierem) protokołu ustalenia stanu przesyłki  tzw."Protokołu szkody" i podpisanie wyraźnie imieniem i nazwiskiem przez Konsumenta i Przewoźnika (kuriera).

Kserokopię lub skan elektroniczny protokołu ustalenia stanu przesyłki najlepiej niezwłocznie wysłać na adres miejsca prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę: Łękno, ul. Rolna 4, 63-020 Zaniemyśl (dotyczy kserokopii) lub biuro@opony24h.pl (dotyczy skanu).

 

UWAGA

W PRZYPADKU NIE DOKONANIA WYŻEJ WSKAZANYCH CZYNNOŚCI PRZEWOŹNIK (KURIER) MOŻE UCHYLAĆ SIĘ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA, UBYTKI PRODUKTÓW PODCZAS TRANSPORTU.

 

3.      W przypadku zakupu opon istnieje możliwość sprawdzenia przesyłki przed dokonaniem zapłaty, gdyż opony zapakowane są w taki sposób, który umożliwia dokonanie oglądu opon oraz odczytanie wszystkich istotnych informacji z boku opony – opony owinięte są przezroczystą taśmą.

4.      W przypadku zakupu felg, które pakowane są w kartony nie można dokonać rozerwania ciągłości opakowania przed dokonaniem zapłaty za produkt, gdyż nie dopuszcza tego regulamin firmy kurierskiej. Natomiast aby Państwu zapewnić komfort zakupów, kurier ma obowiązek zaczekać, aby po pokwitowaniu odbioru i uiszczeniu zapłaty sprawdzili Państwo zawartość przesyłki.

 

W przypadku powstania jakichkolwiek niezgodności produktu lub produktów z umową należy spisać protokół szkody-ustalenia stanu przesyłki (zawierającego podpis Konsumenta oraz Kuriera – patrz ustęp 2 niniejszego paragrafu) i najlepiej niezwłoczny kontakt z nami.

§ 9

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

1.      Wszystkie produkty oferowane przez nasz sklep objęte są gwarancją producenta lub importera danego produktu.

2.      Reklamacje składane są w formie pisemnej w miejscu prowadzenia działalności przez sprzedawcę: Łękno, ul. Rolna 4, 63-020 Zaniemyśl (Konsument dostarcza produkt lub produkty na własny koszt – przesyłkę należy oznaczyć wyraźnie opisując kredą w przypadku opon lub grubym pisakiem w przypadku felg „everest-reklamacja”). Podpowiadamy: alternatywą dla tej metody jest skontaktowanie się z producentem i uzyskanie informacji o miejscach obsługi reklamacyjnej będących w poblizu konsumenta i załatwienie reklamacji bezpośrednio z producentem. Może to przyspieszyć i ułatwić rozpatrzenie reklamacji.

3.      Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu - faktura, którą należy złożyć w punkcie obsługi gwarancyjnej producenta lub przesłać do wskazanego wyżej miejsca prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, wraz z zamówionymi produktami w jednej przesyłce (UWAGA: faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wymaga żadnych podpisów).

 

4.      W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z reklamowanym produktem lub produktami uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikiem sklepu.

 

§ 10

JAKOŚĆ PRODUKTÓW

1.      Produkty sprzedawane przez sklep przedsiębiorcy są nowe*, są produktami pełnowartościowymi, objętymi pełną gwarancją producentów *(w przypadku opon, za oponę nową uważa się taką, która jest sprzedawana w ciągu 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od daty produkcji)).

2.      Wyjątkiem od wskazanej w ust. 1 zasady mogą być produkty z podaną na stronie internetowej www.opony24h.pl datą produkcji, przy prezentowanym produkcie.

§ 11

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.      Zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn. Odstąpienia od umowy następuje poprzez złożenie przez Konsumenta stosownego oświadczenia w formie pisemnej (informującego o odstąpieniu od umowy) w terminie dziesięciodniowym, liczonym od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. Dzień wydania rzeczy Konsumentowi określany jest na podstawie listu przewozowego.

2.      Odstąpienie od umowy możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku braku jakichkolwiek naruszeń lub uszkodzeń w oryginalnych opakowaniach zamówionego produktu lub produktów, a produkty nie mogą nosić jakichkolwiek znamion używania.

3.      W przypadku odstąpienia od umowy Konsument dostarcza produkt lub produkty na własny koszt pod adres: Łękno, ul. Rolna 4, 63-020 Zaniemyśl, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przewozowe (firmy kurierskiej), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

4.      UWAGA: Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczne (bez jakichkolwiek uszkodzeń – w stanie pierwotnym, nienaruszonym) dostarczenie zwracanego produktu lub produktów do przedsiębiorcy, przy czym przedsiębiorca ma prawo odmowy przyjęcia zwracanego produktu lub produktów w przypadku, gdy nastąpi ich uszkodzenie, zniszczenie podczas transportu lub ma prawo do pomniejszenia (potrącenia) zwracanych na rzecz Konsumenta środków finansowych o koszt poniesionej szkody.

5.      Do przesyłki należy bezwzględnie dołączyć dokumenty odebrane przez Konsumenta wraz produktem lub produktami w tym fakturę, oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać dokładne dane i numer rachunku bankowego na który ma nastąpić zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny. Cena zwrócona zostanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

6.      Zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:

1)      świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (oświadczenie o odstąpieniu od umowy),

2)      dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3)      umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4)      świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5)      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6)      dostarczania prasy,

7)      usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

 

§ 12

TERMIN, W JAKIM INFORMACJA O CENIE MA CHARAKTER WIĄŻĄCY

Informacja o cenie ma charakter wiążący do czasu wprowadzenia zmian w zakresie cen przy produktach na stronie www.opony24h.pl. Obowiązuje cena podana w momencie złożenia zamówienia przez Konsumenta.

 

§ 13

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie tych danych do celów marketingowych przez firmę EVEREST. w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r., Dz.U. nr 133, poz.883. Klient ma prawo do wglądu we własne dane osobowe oraz do ich poprawiania, a także usunięcia z bazy danych.

§ 14

KOSZTY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ.

Koszt połączeń telefonicznych:

1)      numer telefonu 606-787-487 (numer komórkowy sieci T-Mobile) - koszt zgodnie z taryfą kosztów operatora.

2)      numer infolinii 801-533-300 (infolinia tp sa) - koszt tylko za pierwszą minutę połaczenia 0,35 zł

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach, które nie zostały uregulowane postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz innych ustaw obejmujących działanie niniejszego sklepu internetowego, w tym w szczególności ustawy z dnia w marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Obecny regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2012 roku, jednocześnie przedsiębiorca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

§ 16

POLITYKA COOKIE

 

    Sklep internetowy Opony24h.eu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

    Pliki cookies (tzw.  ciasteczka ) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator EVEREST Barbara Kochańska z siedzibą pod adresem: Borówiec, ul. Nad Potokiem 20, 62-023 Gądki.

    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 

    a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 

    b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

    c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:  sesyjne   ( session cookies) oraz  stałe  ( persistent cookies). Cookies  sesyjne  są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).  Stałe  pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

    a)  niezbędne  pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 

    b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 

    c)  wydajnościowe  pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 

    d)  funkcjonalne  pliki cookies, umożliwiające  zapamiętanie  wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 

    e)  reklamowe  pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

    Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

    Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji  Pomoc  w menu przeglądarki internetowej.